Spm 8: Logge inn som Administrator?

Jeg finner ikke innloggingsknappen for Administrator. Hvordan skal jeg da kunne logge meg inn og gjøre systemendringer?

svar: Start PC på nytt eller logg ut ved å klikke på Start- Logg av. Trykk CTRL-ALT-DEL. Hold nede CTRL-ALT og trykk DEL en gang til. Du vil nå få fram den klassiske innloggingsboksen, og kan skrive Administrator i navnefeltet.

Husk for øvrig at man ikke nødvendigvis må logge seg inn som Administrator for å gjøre systemendringer. Det holder at man er en bruker med administratorrettigheter (gruppe).

Spørsmål 9: Fjerne alle hendelseslydene?

Tilbake