Spennende kombiprodukt fra HP?

Kombinert skriver og LCD-TV. Vi har ventet på det. Not.

Spennende kombiprodukt fra HP?


Takk til Stig for bidraget!