Sørgelig utvikling

Tykkelsen har bare forflyttet seg litt.