Snart kommer FrontPage 2000

Til høsten kommer betaversjonen av Microsoft FrontPage 2000, som vil bli tettere integrert mot Office-pakken. Det skal gi eksisterende Office-brukere lavere terskel for å begynne med produksjon av websider. FrontPage får også støtte for Visual Basic for Applications og bedre verktøyer for arbeidsgrupper.

Betaversjonen av FrontPage 2000 kommer til høsten, men den endelige versjonen kommer først tidlig neste år. Microsoft vurderer også å inkludere FrontPage 2000 som en del av Office 2000 når den kommer, men det er ikke bestemt ennå.

Blant de viktigste nyhetene er en betydelig tettere integrasjon mot Office-pakken, og programmet skal etter planen få samme brukergrensesnitt. En rekke funksjoner vil også bli hentet direkte fra programkoden i Office-pakken. Det gir blant annet anledning til å tilpasse knapperader og menyer slik du ønsker, og til å bruke eksempelvis Word for redigering av sidene på en mer effektiv måte.

En viktig nyhet for utviklere er at også FrontPage nå får støtte for Visual Basic for Applications. Dette gir anledning til å lage mer komplekse websider.

Adgangskontroll

FrontPage 2000 vil bli utstyrt med adgangskontroll (såkalte "nested subwebs"). Dette gir web-administratoren anledning til å opprette brukerkontoer med adgang til spesielle deler av webben. På denne måten kan en bruker vedlikeholde sin del uten risiko for å ødelegge noe annet.

Den nye versjonen får også funksjoner for at bidragsytere kan sjekke inn og ut sider. Dette reduserer ytterligere risikoen for at flere lagrer samme webside. Det kommer også et arbeidsflytverktøy for å planlegge og fordele oppgaver til forskjellige bidragsytere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsiktig med FrontPage 98

FrontPage 2000 vil også få klarere kommandoer med sterkere advarsler mot å igangsette omfattende operasjoner. I FrontPage 98 har faktisk flere brukere opplevd å slette alle datafilene sine når de har opprettet en webserver på harddisken (!).