Smartinger i bassenget

Slå på strømmen, gutter!

Takk til Vegar for bidraget!

[Ugjyldig objekt (debatt)]