Smart enhånds-tastatur?

Halfkeyboard fra Matias Corporation er et lite og snodig komprimert tastatur.

COMDEX (DinSide): Tastene på Halfkeyboard er like store som hvilket som helst tastatur for bærbare PCer. Det er bare det at Halfkeyboard bare består av til sammen 22 taster, og er beregnet for enhåndsbruk.

Dermed opptar tastaturet minimalt med plass, de utvendige målene er beskjedne 146x80x18 millimeter, eller ca ¼ av tastaturet på en standard bærbar PC.

Like raskt som vanlig tastatur?

Løsningen innebærer at hver tast representerer inntil fem forskjellige tegn. Høres det tungvint ut? Produsenten hevder det motsatte, og lover at du i løpet av kort tid vil skrive like raskt på dette tastaturet – ved hjelp av én hånd – enn på hvilket som helst vanlig tastatur.

Halfkeyboard kan kobles til både PDAer vanlige PCer og Mac, og kan for eksempel festes på armen for lett tilgjengelighet. Målgruppen er først og fremst PDA-brukere, men også handikappede.

For mer informasjon om Halfkeyboard, kan du besøke denne siden.