Slutten på MP3?

Ikke nok med at musikkindustrien og opphavsrettighetsorganisasjonene mer eller mindre har erklært krig mot spredningen av musikkfiler på nettet. Nå rasler firmaet Fraunhofer med sablene, og vil ha penger. De har visse patentrettigheter i programvare for å komprimere musikk i MP3-formatet, men de krever også godtgjørelse for publisering av musikk i dette formatet.

Det hele springer ut fra kildekode som Fraunhofer har publisert hos ISO (den internasjonale standardiserings-organisasjonen). Koden er tilgjengelig som et eksempel på hvordan disse algoritmene kan implementeres i enkodere og dekodere. Med utgangspunkt i denne kildekoden har så mange programmerere laget programvare for å lage og spille av MP3-filer.

Dette formatet har etter hvert blitt det mest populære musikkformatet på nettet, det har kommet små apparater for avspilling av MP3, og selv Microsoft støtter formatet i den siste versjonen av sin MediaPlayer. Da våkner Fraunhofer og krever til dels betydelige summer av alle som er involvert.

I tillegg til at de krever 25 dollar for hvert program som bruker deres koder, krever Fraunhofer også at det skal betales avgift på alle publiserte musikkstykker som er komprimert i MP3-format.

Et seriøst utspill?

Mange har problemer med å ta dette utspillet seriøst. Det diskuteres nå friskt om det er juridisk hold i kravet. Et annet aspekt er hva som er årsaken til at kravet kommer så sent, lenge etter at formatet er blitt populært og utbredt på nettet uten at andre økonomiske interesser har vært involvert.

Det spekuleres også om hensikten er å ”drepe” formatet, siden miljøet som bruker det er er svært
”anarkistisk” og opererer helt på siden av både musikkbransjen og opphavsrettighetsorganisasjonene. Andre kompresjonsformater er under utvikling, som skal endre på dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvem vinner?

Det er liten tvil om at på sikt vil all musikkdistribusjon som er basert på
”lydbærerere”, som CDer, forsvinne. Nettkapasiteten og lagringskapasiteten vil øke til helt andre størrelser enn de vi har glede av i dag. Sannsynligvis vil overføringen av mediadata i framtiden ta like kort tid som du bruker på å bestille den.

Det er også mer enn sannsynlig at media heller ikke i fremtiden vil være gratis. Om den vil koste penger direkte eller indirekte er en annen sak, men hverken musikkindustrien eller artistene er interessert i å jobbe gratis. Og det fine med teknologien er at den er nøytral og kan brukes av alle, både til gode og dårlige formål. Dermed vil det i det store og hele til slutt bli en form for balanse i problematikken.