Slutt på hjemme-PC-ordningen

Hvis du ikke har det allerede er det for sent.

Bruttotrekksadgangen under hjemme-PC-ordningen oppheves, og det mest spesielle er at den slutter allerede fra og med i dag, 13. oktober 2009.

Det betyr altså at ingen nye hjemme-PC-avtaler kan inngås mellom ansatte og arbeidsgiver.

Hva med deg som allerede har?

Har du allerede inngått en avtale om bruttotrekk (altså før 13. oktober), så vil denne avtalen videreføres ut den inngåtte avtaleperioden.

Avtalen kan imidlertid ikke forlenges ut over dette, og du kan heller ikke utvide avtalen med nytt utstyr.

Merk deg imidlertid at privat bruk av hjemme-PC som arbeidsgiver gir deg av "tjenstlige hensyn", fortsatt vil være skattefritt. Det er altså kun bruttotrekksadgangen, der arbeidsgiver kjøper inn utstyr som du betaler via trekk i lønn som fjernes.

Kilde: Statsbudsjettet 2009