Slutt for Store norske leksikon

Tapte kampen mot Wikipedia.

Fra 1. juli avvikles Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon både på nett og papir. Dermed er et stolt kapittel i norsk kulturhistorie slutt.

Store tap

I mer enn 100 år har norsk forlagsbransje sørget for kontinuerlig nasjonalleksikonutgivelse i Norge, og leksikonet var en stor økonomisk suksess for eierne helt fram til slutten av 1990-årene. Deretter har det bare gått en vei, og tapet de siste årene er omtrent like stort som inntjeningen de 20 foregående årene, skriver Kunnskapsforlaget i en pressemelding.

Det skal i følge forlaget være konkurransen fra gratis innhold på Internett, og da i første rekke Wikipedia, som ble for tøff for Store norske. For ett år siden ble all bruk av leksikonet gratis på nett, men den reklamefinansierte løsningen har vist seg å ikke være levedyktig.

Les også: Går i strupen på Wikipedia

Håp likevel?

Nå håper imidlertid Kunnskapsforlaget at leksikonet vil leve videre på nye hender, og inviterer det offentlige til dialog om hvordan dette kan skje. Blant annet foreslås at det opprettes en stiftelse, som med offentlig støtte kan drive leksikonet videre, med faglig kvalitetssikring og redaksjonell uavhengighet.

Les også: Du kan laste ned hele Wikipedia