Slik vil du ikke installere Windows 7...

Noen ganger er DVD et supermedium.