Slik tester vi

Når vi tester blekkskrivere, gjør vi en lang rekke utskrifter på både spesialpapir og vanlig kopipapir. De viktigste stikkordene er tekstutskrift, fotoutskrift og forretningsgrfikk. I tillegg ser vi på brukervennlighet, teknisk design og driftsøkonomi.

Betjening/ patroner

Her ser vi på om skriveren er lett å installere, men kanskje enda viktigere er om den er lett å bruke. For at driveren skal få toppkarakter, må også funksjonaliteten i skriverdriveren være topp. Funksjonaliteten bør helst være slik at driveren selv finner ut hva som svikter hvis noe går galt. Driveren bør også ha et tilstrekkelig antall innstillinger for utskriftskvalitet, og aller helst skal også driveren være i stand til å holde rede på nivået i blekkpatronene. I tillegg må det være lett å skifte patroner.

Utskriftskvalitet

For å teste utskriftskvalitet, skriver vi ut en rekke dokumenter både på vanlig kopipapir og på spesielle papirtyper som anbefales av produsenten. Hovedpunktene er kvalitet ved utskrift av tekst, foto og forretningsgrafikk.

Vårt testfoto er tatt av profejonelle fotografer. Vi tester også om basisfarger og forløpninger er gode. Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Fotografier
For ikke lenge siden var utskrifter av fotografier helt utenkelig med mindre man var villig til å betale de helt store beløpene. Teknologien endrer seg, og de fleste av produsentene hevder at de er i stand til å skrive ut fotografier med god kvalitet. Når vi tester fotokvalitet, er vi ikke spesielt opptatt av selve teknikken som brukes, bare av det resultatet vi ser på papiret. Når vi har skrevet ut testfotografiet, bruker vi både et spesialpapir for fotoutskrift på blekkskrivere (høyglanset film) og billigere papirtyper. Vi har også målt hastigheten ved fotoutskrift, men vi anser ikke dette som noe avgjørende punkt fordi høyere kvalitet nesten alltid gir lavere hastighet. Og det er jo god kvalitet som teller, ikke sant?

Tekstkvalitet
Under dette testpunktet ser vi først på skriverens evne til å gjengi vanlig tekst på helt vanlig kopipapir. Dette har betydning fordi de aller fleste vil ønske å kunne sende brev og skrive ut rapporter o.l. uten å måtte gå til anskaffelse av dyrere spesialpapir. Vi ser også på kvaliteten ved utskrift til en bedre papirtype. Testutskriftene omfatter en rekke størrelser, skrifttyper og fargevarianter. Det de fleste blekkskrivere har størst problemer med er liten tekst, og tekst med en lysere farge (f.eks. grått). Noen har også problemer med hvit tekst på sort bunn (invers tekst).

Vi skriver ut en meget komplisert side fra CorelDraw 7 som avslører alle svakheter og styrker. Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Forretningsgrafikk
Når vi undersøker skriverens kvalitet ved utskrift av grafikk, skriver vi ut en svært komplisert side fra CorelDraw 7.0. Vi ser på skriverens evne til å gjengi farger korrekt, vi ser på om skriveren er i stand til å skrive ut tynne fargede linjer (viktig for karttegninger o.l.) og skriverens kvalitet på utskrift av fylte objekter (viktig for utklippsbilder, forretningsgrafikk o.l.).

Vi gjør også en utskrift fra PowePoint for å sjekke kvaliteten på transparenter. For å skrive ut transparenter med kompliserte objekter og bakgrunner er det viktig at skriveren er i stand til å lage fine overganger mellom to farger (forløpninger).

Hastighet

Når vi tester hastighetene på blekkskrivere, tar vi utgangspunkt i hastigheten ved utskrift av et 5 siders Word dokument med bare tekst, ett med tekst og grafikk, og en PowerPoint presentasjon. Vi måler også hastigheten ved utskrift av fotografier og komplisert forretningsgrafikk. Testutskriftene kjøres ut fra en Cinet Pentium 200MMX med 32MB RAM. Resultatene er direkte sammenlignbare, men er ikke noe uttrykk for absolutt hastighet pr. utskrevet side. For å yte skriveren full rettferdighet, installerer vi Windows og MS Office hver gang vi skal gjennomføre testen. For å ytterligere forsikre oss om at oppsettet er identisk hver gang, defragmenterer vi også harddisken. Hastigheten måles fra det øyeblikk vi trykker enter tasten frem til siste ark kommer ut fra skriveren. På denne måten fanger vi opp eventuelle forsinkelser i driveren.