Slik ser Picture It! 2000 ut

Picture It! 2000 har en enkelt og oversiktlig arbeidsflate med enkle veivisere for det som normalt er vanskelige oppgaver. Du kan også aktivisere et komplett menysystem for å styre programmet på mer tradisjonelt Windows-vis.