Slik har du aldri hørt Pink Floyd

Dark Side of the Moon, 8-bits versjonen.