Slik blir datafremtiden - i følge Microsoft

Steve Ballmer, Microsofts toppsjef, har vært en tur i Norge i forbindelse med en utviklerkonferanse. Vi fikk høre noen av Microsofts visjoner for framtiden, som vi alle på en eller annen måte vil forholde oss til. Uansett utfallet av anken over gårsdagens beordring om splittelse.

Ballmer har et kraftig taleorgan, som er viden kjent. Slik sett er han en høyst levende demonstrasjon på at teknologi i mange tilfeller er helt unødvendig.

Men Microsoft satser sterkt på nye løsninger for framtiden, som bryter radikalt med mesteparten av det vi har sett hittil.

En helt ny forretningsmodell

Ballmer tror at vi i framtiden vil se en radikal endring av programvareindustrien. Dette kommer som en konsekvens av Internett og bredbånd, og vil innebære at all programvare blir en tjeneste, ikke lenger en "pakke" som kjøpes i butikken.

Men i motsetning til hva visse konkurrenter mener, så vil det fremdeles være et stort behov for PCer, eller andre enheter med innebygget datakraft. Mange tjenester vil bygge på at det lastes ned programvare til klienten, som kjører på denne.

Problemet med at ingen vil betale for noe på Internett, mener Ballmer er et forbigående stadium. At alle tjenester skal være indirekte finansiert gjennom for eksempel reklame blir meningsløst. Særlig når kommende generasjoner av tjenester på Internett blir helt sentrale i all forretningsvirksomhet. Dessuten vil utveksling av alle andre typer innhold også foregå via Internett, som underholdning og offentlig informasjon.

XML står sentralt

Ballmer mener at vi står overfor en omfattende utvidelse i bruken av Internett. Den vil omfatte programmerbare, interaktive tjenester, som kan tilpasses flyten i forretningsdriften hos lokale og globale virksomheter. Samtidig vil de gjøre det mulig å løse behovene hos en privatperson for å håndtere enklere ting som bestilling, kansellering, abonnementer osv. ut fra gitte betingelser. Disse kan være forskjellige betingelser som automatisk trigger håndteringen av disse tjenestene.

Her vil XML stå sentralt i utviklingen av nye løsninger fra Microsoft, hvor vi vil se at både SQL og Exchange vil bli omfavnet. Også hele lagringsmodellen, ned til filsystemet, vil bli bygget rundt XML.

Trådløst

Også trådløse apparater av forskjellig slag vil spille en stor rolle i framtiden, mener Ballmer. Microsoft har allerede gått inn i flere strategiske allianser med ledende aktører i denne bransjen, som Ericsson. I tillegg til operativsystem for små enheter vil Microsoft også tilby infrastruktur for å håndtere alle de nye tjenestene som vil oppstå i dette markedet. Selvfølgelig integrert med resten av Microsofts løsninger.

Ingen "Plan B"

På spørsmål om hva slags strategi han hadde hvis det virkelig blir en oppsplitting av Microsoft, svarte Ballmer at han ikke hadde noen alternativ strategi. Han, og Microsoft, har ingen tro på at det amerikanske rettsvesenet vil presse igjennom en avgjørelse som vil gå ut over kundene, hemme innovasjon og utvikling og gjøre produktene dyrere for brukerne. Å oppløse et firma som Microsoft, ville gjøre det umulig å utvikle løsninger som nettopp krever så store resurser som bare finnes i dominerende firma, mente Ballmer.

Det amerikanske dommeren Thomas Penfield Jackson beordret i går kveld (norsk tid) en oppsplitting av Microsoft i to separate forretningsenheter. Microsoft anket som ventet umiddelbart, og vil følge opp saken helt til topps i det amerikanske rettssystemet.

Vel så viktig som utfallet av anken og videre juridiske prosesser, er hvordan kundene vil forholde seg til Microsoft. Hvis kundene "rømmer", fordi de ikke tror Microsoft vil kunne realisere sine neste generasjoner av produkter innenfor legale rammer - hva gjør Microsoft da? Vil de utvikle seg i retninger som gjør det "naturlig" å dele opp virksomheten, uavhengig(!) av rettsaken? Vi venter i spenning...

På hugget

Ballmer nevnte også med et smil, at "enkelte personer ville påstå" at årsaken til nedturen i aksjemarkedet skyldtes nettopp rettsaken mot Microsoft, og at konsekvensen av Microsofts fall på indeksen dro hele IT-industrien med seg nedover.

Selv var han og Microsoft først og fremst opptatt av å jobbe videre for å utvikle bedre løsninger for kundene.

Det har vi ikke noe i mot.