Slavehold i Kvinesdal

Esso i Kvinesdal får snart besøk av Arbeidstilsynet.