Slå av Compact Messages i Outlook Express

Hei,

Jeg er lei av at Outlook Express spør meg om jeg vil Compact Messages. Sist jeg svarte OK på det forsvant en del mailer.

Kan jeg slå av dette noe sted? Har lett, men ikke funnet noe om dette i innstillingene.

Frida

Datadoktoren svarer

Hei

Du kan endre hvor ofte denne meldinge kommer, men da må inn i Windows' REGISTRY.

Trykk Start/run/ skriv regedit og klikk OK

Under HKEY_CURRENT_USER\Identities\{......her står et langt nummer.........}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0.

Se etter linjen "key CompactCheckCount". Standardverdi skal være 100, som betyr at den spør om den skal kompakte meldingene etter at Outlook Express har vært brukt 100 ganger etter forrige kompakt-kjøring.

Setter du verdien til '0' starter du tellingen på nytt.

Du kan også lage en batch-fil som kjører under oppstart som resetter telleren. I den kan det stå:

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ her er det lange nummeret }\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0" /v "Compact Check Count" /t REG_DWORD /f /d 0

Husk at linjene over skal skrives som én linje.

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar