Skriverport til besvær

Parallellporten har vært standard for tilkobling av skriver helt siden IBM lanserte PCen i 1981. Nå brukes imidlertid også porten til nytt og mer krevende utstyr, og det kan by på problemer. Det erfarte vi nylig da en i familien kjøpte seg en skanner for tilkobling til nettopp parallellport. Her er tipsene du trenger for å unngå hodepine.

Skriverport til besvær

  1. Hvordan vi løste problemet

I det store og hele har parallellporten vært den minst problematiske porten på PCen. Serieportene (som typisk brukes til eksterne modem, og tidligere til mus) har vært befengt med innstillinger som har vært problematiske for mange. Begreper som baudrate, start/stoppbits og paritet er på ingen måte selvforklarende. Parallellporten har bare vært å plugge i og kjøre.

Slik er det ikke lenger.

Krevende tilleggsutstyr

I dag finnes det en rekke enheter som kan kobles til parallellporten. Både lagringsmedia som Zip og CD-ROM, skannere, lydenheter og MIDI-bokser kan kobles til. Men de krever mer enn det den originale parallellporten er i stand til å yte.

Disse enhetene forutsetter at porten håndterer toveis kommunikasjon. Ikke alle PCer har porter som klarer dette, spesielt hvis de er noen år gamle.

Skrikende skanner

Den nye skanneren som var innkjøpt, ga bare fra seg en intens, kraftig tone når den egentlig skulle skanne. Installasjonen av programvaren gikk greit, og skanneprogrammet som fulgte med ga ingen feilmeldinger. Men det virket overhodet ikke, mekanismen sto bare og vibrerte.

Det var nærliggende å tro at det rett og slett var en feil på skanneren, så den ble levert tilbake til forretningen og sendt på service. Etter noen få dager kom det en ny skanner i stedet, og forventningen var stor.

Det samme gjentok seg. Hyl og skrik, men ingen skanning.

Vi ble tilkalt som ekspert.

BIOS

For å sjekke om parallellporten er i satt opp til å bare sende, eller også motta, må du inn i BIOS og sjekke. Det er ikke alle som er fortrolige med dette. For å komme inn i menyene, er det mange forskjellige kombinasjoner av taster som kan trykkes. Dette må gjøres på riktig tidspunkt under oppstart av PCen (akkurat når avhenger av fabrikat).

Du kan velge mellom Ctrl+Alt+Esc, Ctlr+Alt+Enter, Ctrl+Alt+S, F2, F10 eller kanskje bare Del-tasten. Hvis du har en litt eldre Pentium PC av kjent merke, som vårt familiemedlem har, så er det bare å prøve seg frem, hvis ikke håndboken er tilgjengelig. Ofte vil også PCen selv melde fra hva du skal trykke i oppstarten (følg godt med på tekstene som dukker opp når PCen starter). Meldingen du ser er gjerne "Push Del to enter Setup" eller noe lignende.

Denne PCen hadde to innstillinger: "Standard" og "PS/2". Den siste var forklart i skjermteksten som "bidirectional", så vi håpet at dette skulle løse problemet.

Men nei - det var ingen forbedring av oppførselen.

Andre PCer

Vi tok da med oss skanneren hjem for å teste på andre PCer. Først prøvde vi på vår gamle Pentium 200 som står på gutterommet til den lille gutten. Der virket det heller ikke, men denne gangen fikk vi en feilmelding.

Det sto at vi skulle koble til skanneren og slå den på, men det hadde vi gjort. Vi sjekket i BIOS hva parallellporten var satt til, og der var alt i orden. Den var satt opp som ECP, som betyr Enhanced Control Port, og det er som det skal være. Alternativene var Standard og EPP, som betyr Enhanced Parallel Port, og betyr i prinsippet det samme som "bidirectional".

Så prøvde vi den på den nyeste PCen med hovedkort fra i fjor, og der virket skanneren utmerket ved første forsøk.

Mistenkelig

Vi hadde en litt rar følelse når det gjaldt P200-PCen, så vi tok av kabinettet og kikket inni. Vår mistanke ble bekreftet - kabelen sto ikke ordentlig i på hovedkortet.

På eldre PCer med AT-kabinett, og også på eldre merkevarePCer, er det en flatkabel som går fra kontakten ned til hovedkortet. Hvis PCen er blir flyttet på og har fått seg et dunk, eller hvis du setter i mer minne eller gjør andre inngrep, er det lett å komme borti en kabel. Hvis kontakten på hovedkortet så blir vippet litt opp i den ene enden, virker ikke porten. Det var det som hadde skjedd her.

På moderne PCer med ATX-type kabinett, kan ikke dette skje siden alle kontaktene er loddet fast på hovedkortet.

Vi satte kontakten på plass og forsøkte igjen. Da fungerte det utmerket.

Hva er best?

Vi testet også forskjellen på EPP og ECP, og det viste seg at ECP var ca 30 sekunder raskere på en A4-side i farger med 300 punkters oppløsning. Dette var en hastighetsforbedring på nesten 20 prosent, og det kan være greit å ta med seg.

Hvor mye det er å vinne på dette vil variere fra maskin til maskin, og er også avhengig av hva slags utstyr det er snakk om. Så det er bare å gå inn i BIOS og selv gå gjennom menyene til du finner innstillingene som har med "Ports" å gjøre. Der setter du parallellporten til ECP, og at den skal bruke DMA. Det kan gi deg en hyggelig forbedring.

Men hva med den gamle PCen?

Les videre her om hvordan vi løste problemet med den gamle PCen og den nye skanneren.

Her kan du lese om parallellportens historie

Er du virkelig teknisk interessert i parallellporten, kan du lese absolutt alt og mere til her.