Skjermrevolusjon for bærbare PCer

Det største problemet som mange brukere av bærbare PCer opplever er at skjermen er for liten andre oppgaver enn tekstbehandling og nettbruk. Men i løpet av 2000 vil to viktige utviklingstrekk endre på dette.

I skrivende stund har skjermutviklingen for bærbare PCer bare brakt oss 15,4” og 15,1"-skjermer med oppløsning vanligvis på 1024x768, samtidig som standarden ligger på 14,1”. Dette er tall som ikke må misforstås når de sammenlignes med størrelsen som oppgis for vanlige monitorer: Det effektive arbeidsområdet for en 15,1”-flatskjerm tilsvarer en ca. 17”-monitorskjerm.

Men nå er 15,7”-skjermer på vei, og mot slutten av året regner bærbar-bransjen med at de første 16,5”-skjermene kommer. Og med en 16,5”-flatskjerm vil du komme temmelig nær det effektive arbeidsområde som du ellers får på en 19”-skjerm.

Dette er én viktig endring, men like viktig er det at produsentene av flatskjermer i år regner med å øke antallet piksler innenfor samme område, altså at pikslene blir mindre men fortsatt like klare som i dag.

I dag klarer vanligvis de beste skjermene å vise 100 piksler per tomme. Og flatskjermer i bærbare PCer er annerledes fra vanlige monitorer ved at de nesten aldri tillater deg å øke oppløsningen utover anbefalt maksimum (for eksempel benytter jeg på hjemmekontoret en 19”-monitor med en oppløsning på 1600x1200, selv om produsenten bare anbefaler 1280x1024).

Den nye pikselstandarden, som kalles SXGA+ vil kunne vise mellom 117 og 127 piksler per tomme, noe som gjør det mulig at vi i løpet av dette året vil se de første bærbare PCer med en oppløsning som passerer 1600x1200. Og da er det snakk om at bærbare PCer vil kunne gi godt nok arbeidsmiljø selv til mange krevende grafiske miljøer, uten at det er nødvendig å koble til en ekstern skjerm.

Det er egentlig bare én negativ konsekvens av utviklingen vi nå står foran: Dess større skjerm dess bredere og dypere må nødvendigvis den bærbare PCen bli. De maskinene vi har hatt inne til test med 15,1”-skjerm har absolutt ikke vært spesielt små. Og med 16,5”-skjerm vil mye av bærbarheten, som er så viktig for bærbare PCer, gå tapt.