Skjermen

Oppsettet for skjermen i World Book 1999 er grafisk enkelt, men dermed også oversiktlig og enkelt i bruk.