Skikkelig dilemma

Løsningen blir kanskje å bytte operativsystem?