Skarpere bilder

Når du skal legge bilder ut på dine egne eller firmaets hjemmesider, er det flere enkle knep du kan benytte for å få bildene til å bli enda skarpere og klarere. I denne artikkelen har vi brukt Photoshop for å vise noen av dem, men du kan også bruke andre bildeprogrammer.

Digitale bilder kan av ulike årsaker fremstå som uskarpe. Når øyet oppfatter et bilde som uskarpt, kan det ha flere årsaker. Fargene er kanskje for blasse, eller bildet har for lite kontrast. Bilder har også en tendens til å bli uskarpe hvis du bruker Photoshop eller et annet bildeprogram til å redusere oppløsningen. Da vil Photoshop glatte over og tilpasse etter fattig evne, og resultatet kan bli uskarpe bilder.

Et eksempel: Du tar et bilde med et digitalt kamera som registerer bildene med en oppløsning på 640 bildepunkter i bredden og 480 i høyden (som er vanlig på en rekke kameraer). Hvis dette bildet legges inn direkte på en hjemmeside, vil alle som har satt opp skjermen sin til 640 x 480 fylle hele skjermen med bildet. Ønsker du å vise bildet over en del av skjermen, må antallet bildepunkter i bildet reduseres. Det betyr at Photoshop fjerner informasjon i bildet og lager nye overganger mellom bildepunktene. I mange tilfeller fører det til at bildet blir uskarpt.

Området til høyre har fått litt mer kontrast. Foto: Torvald Kvamme
Området til høyre har fått litt mer kontrast. Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Her er de viktigste sjekkpunktene for å få skarpe bilder (kommandoer fra Photoshop, men tilsvarende kommandoer finnes i alle bildeprogrammer):

Tips 1: Sjekk lysstyrke og kontrast

Lysstyrken og kontrasten i bildet er kanskje de viktigste enkeltfaktorene for å få bildet til å fremstå som skarpere. Her må du være varsom hvis du gjør endringer som gjelder hele bildet. Bruker du for mye kontrast vil bildet bli helt ødelagt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Photoshop finner du lysstyrke/kontrast ved å velge Image/Adjust/Brightness Contrast.

Tips 2: Prøv filteret Unsharp Mask

Dette bildet er uskarpt både fordi kameraet var ute av fokus når bildet ble tatt og fordi oppløsningen er redusert med Photoshop. Foto: Torvald KVamme
Dette bildet er uskarpt både fordi kameraet var ute av fokus når bildet ble tatt og fordi oppløsningen er redusert med Photoshop. Foto: Torvald KVamme Vis mer
Her er bildet gjort skarpere med Unsharp Mask. Innstillingene er Amount: 150%, Radius: 0,8, Threshold: 0. (vær oppmerksom på at skjermen din må være satt opp med mer enn 256 farger for at du skal kunne se effekten). Foto: Torvald Kvamme
Her er bildet gjort skarpere med Unsharp Mask. Innstillingene er Amount: 150%, Radius: 0,8, Threshold: 0. (vær oppmerksom på at skjermen din må være satt opp med mer enn 256 farger for at du skal kunne se effekten). Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Hvis korrigering av lysstyrke/kontrast ikke førte til ønsket resultat, kan du prøve filteret Unsharp Mask. Dette filteret fungerer spesielt godt hvis du skal rette et bilde som har detaljer med store forskjeller i fargene (f.eks. produktbilder og bilder av bygninger). Hvis overgangene i bildet er myke (som f.eks. i et ansikt), fungerer ikke dette filteret spesielt godt.

Filteret søker etter fargeoverganger i bildet, og øker kontrasten i bildepunktene som blir funnet i slike områder. Siden filteret bare søker etter fargeoverganger finner det linjene, men lar store flater med samme farge forbli urørt. På den måten unngår du støy i bildet som gjerne oppstår hvis du bruker et annet filter.

For å bruke dette filteret klikker du Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Innstillingene i dialogen kan virke kompliserte, men med noen tommelfingerregler blir det enkelt.

Innstillingen Radius bør generelt være liten for lavoppløselige bilder og større ved høyere oppløsning. Denne innstillingen angir hvor stort område rundt fargeovergangen som skal påvirkes. For lavoppløselige bilder holder det med en radius på 0,5 til maks 1 piksel.

Innstillingen Percentage sier seg jo selv. Begynn alltid med Radius, deretter bør du prøve prosent, og følge nøye med på forhåndsvisningen av bildet. Ikke vær redd for å bruke høye verdier, men pass på at du ikke overdriver. Det gir hakkete bilder.

Threshold betyr terskel, og du kan bruke denne innstillingen hvis du ønsker å regulere om filteret først skal slå inn over et visst nivå. Dette brukes sjelden, og bør stå i null.

Tips 3: Mer intense farger

Det nederste av disse bildene har fått mer intense farger med Image/Adjust/Hue Saturation. Foto: Torvald Kvamme
Det nederste av disse bildene har fått mer intense farger med Image/Adjust/Hue Saturation. Foto: Torvald Kvamme Vis mer

Hvis du synes bildet fremdeles ikke er klart nok, kan det også være en god idé å gjøre fargene mer intense. Dette kan du effektivt gjøre ved å velge Image/Adjust/Hue Saturation. I dialogboksen som dukker opp, kan du dra i hendelen som er merket Saturation. Drar du til høyre, vil fargene bli mer intense.