Skapelsesberetningen - nerdeversjonen

Kreativt forslagt til hendelsesforløpet da Gud skapte jorden.

Hvordan var det det egentlig skjedde? Er Gud en programmerer? Nå får du svaret.
Den "nye" skapelsesberetningen finner du her.

Takk til Ole for bidraget!