Sikre tjenester?

Spørsmål:
Hva gjør Bredbåndsfabrikken for å sikre sine kunder mot datainnbrudd?

Foretar Bredbåndsfabrikken jevnlige revisjoner av sine tjenester for å sikre kvalitet?

Stein Magnus Olafsrud

Svar:

Hei Stein Magnus.

Bredbåndsfabrikken beskytter nettet og kundene våre gjennom et antall sikkerhetsfunksjoner. Foruten sikkerhetsfilter mot kjente sikkerhetsluker har vi også autentiseringsmekanismer som forhindrer at noen bruker en annens identitet på nettet. Rent installasjonsmessig er switchen i et borettslag innstilt slik at det hindrer en bruker å avlytte trafikken til andre brukere som er koblet til samme switchen. Den filtrerer også bort programmet Netbios som muliggjør å dele filer med andre brukere.

Bredbåndsfabrikken har en høy beredskap for handlinger mot datainnbrudd og følger myndighetenes regler i håndteringen av disse.

Men i tillegg oppfordrer vi selvfølgelig våre kunder til å ta sine forhåndsregler i forhold til egen sensitiv informasjon med egen brannmur eller lignende.

Bredbåndsfabrikken har en kontinuerlig prosess for å sikre og øke kvaliteten på våre tjenester. Gjennom Bredbandsbolaget i Sverige bruker vi eksterne eksperter på sikkerhet som jevnlig sjekker og evaluerer sikkerheten på nettet og serverne våre.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl

Tilbake til oversikten