Sikker tilkobling til nettet?

Takk til Arild for et beskyttende bidrag!