Shareware til skrekk og advarsel

Husk å registrere programvaren din FØR prøveperioden er over...

NB! Vi trenger flere bidrag til humorspalten vår! Send humoristiske og datarelaterte vitser, tegninger, nettsider, historier, bilder og videoer til fredagshumor@dinside.no