Shareware til skrekk og advarsel

Husk å registrere programvaren din FØR prøveperioden er over...