Sette tilgangsrettigheter på en mappe

Hei,
Vi er flere som bruker samme PC, og en av mappene vil jeg alle i familien skal ha lesetilgang til, men bare administrator skal ha skrivetilgang (altså jeg). Operativsystemet er Windows XP. Mener å huske at dette var relativt enkelt i Windows 2000, men ikke i XP...

Hilsen Frode P.

Datadoktoren svarer

Hei Frode P.

For å kontrollere tilgang til lokale mapper, må du først aktivere tilgang til sikkerhetsinnstillinger på mappenivå. Dette gjør du enkelt ved å åpne Min Datamaskin, velge Verktøy og Mappealternativer fra menyen, og fra skillearket Vis fjerner du haken for "bruk enkel fildeling", og trykker OK. Husk at lokal sikkerhet i XP kun fungerer dersom partisjonen er formatert med NTFS filsystem.

Nå kan du høyreklikke mappen du ønsker å begrense tilgangen til, og velge Deling og Sikkerhet. Fra skillearket Sikkerhet kan du enkelt legge til og trekke fra brukere etter eget ønske. Hvis du prøver å begrense tilgangen for brukere som har administratorrettigheter, vil disse enkelt kunne overstyre tilgangen ved å forandre eierskapet til mappen (skillearket Sikkerhet, Avansert, Eier).

Hilsen Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar

[Ugjyldig objekt (debatt)]