Seriell ATA - raskere og enklere

På Intel Developer Forum ble det vist mer enn raske prosessor-prototyper. Den interne koblingen til harddiskene og andre lagringsmedia inne i PCer blir enklere, raskere og mer stabil, med nye standarder som ble introdusert.

Når du åpner en PC ser du som regel et mer eller mindre ordnet virvar av flate og runde kabler. Dette er en svært gammel teknologi, i denne sammenhengen, og har flere praktiske begrensninger. Nå har ledende aktører i PC-bransjen tatt et initiativ til å få slutt på dette.

Serial ATA

Dette er en ny kabling, som både gjør det enklere å rimeligere å produsere PCer, og har bedre framtidsperspektiver.

I stedet for flatkabel med 40- eller 80-ledere brukes en tynn kabel med 4 ledere for signaler og et tilsvarende antall ledere for strøm og jord.

Denne måten å sende signaler på kjenner vi fra FireWire/1394 som først og fremst er beregnet på å koble sammen eksternt utstyr. Serial ATA er derimot bare beregnet på bruk internt i PCen.

Øket hastighet

Det er også muligheter for å øke hastigheten mer ved bruk av enklere kabling. I en flatkabel vil alle signalene kunne påvirke hverandre, siden de danner et komplisert elektrisk felt. Dette blir mer problematisk ved høyere frekvenser, og vi ser at dagens ATA-66 krever en spesiell kabel med et tvunnet par der det før var nok med en leder.

Utviklingen i signalprosessorer gjør det også mulig å gjenopprette signalkvaliteten selv om signalet blir kraftig degradert i overføringen. Det sier seg selv at det er enklere og rimeligere å gjenopprette et enkelt serielt signal enn mange parallelle signaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til neste år vil produkter med denne standarden lanseres, og vi vil få en overføringshastighet på opptil 1,5 Gb i sekundet, som tilsvarer 150 MB/sek.

Det er også lagt til rette for dobling og firedobling av denne kapasiteten etter hvert som behovet skulle oppstå i framtiden.

Enklere kobling

Serial ATA blir også en punkt-til-punkt løsning, ikke som i dag en buss hvor det kobles flere enheter til samme kabel. Dermed slipper vi å tenke på at en harddisk kan være master eller slave - det brukes en kabel til hver enhet.

Støttes av mange

Seriell ATA - raskere og enklere

De største aktørene i bransjen støtter aktivt opp om denne standarden, og har etablert en egen organisasjon for å administrere den.

De har også et eget nettsted hvor du kan følge med på utviklingen av standarden.