Seagate Barracuda 180

Seagate Barracuda 180 var i skrivende stund verdens største harddisk. Den hadde over dobbel så høy kapasitet som nummer to. Vi har testet disken og gjort noen interessante observasjoner.

Seagate Barracuda 180
[Ugjyldig objekt (OPPSUM)]
Seagate Barracuda 180

Vi har tidligere testet Cheetah-modeller fra Seagate, som først og fremst var optimalisert på hastighet. De opererte med rotasjonshastigheter på henholdsvis 10 000 og 15 000 omdreininger. Den aller største Barracudaen som vi har testet denne gang, bruker teknologi som er hentet fra begge disse diskene. Det mekaniske er basert på designet fra 10 000 RPM disken, mens elektronikken er hentet fra Cheetah X15 som roterer med 15 000 RPM.

LES OGSÅ:

Denne gigantiske Barracudaen, med modellnummer ST1181677LW, operer derimot med relativt beskjedne 7200 omdreininger, men datatettheten på diskene er til gjengjeld svært høy.

Heavy metal

Disken er tung – i overkant av en kilo – og 1,6 ganger så høy som vanlige 3,5-tommers harddisker.

Den totale formatterte kapasiteten registrerte vi til 177 249 792 kilobytes, når vi satte opp disken i fire praktisk talt like partisjoner, hver på i underkant av 45 ”ekte” GB. Dette tilsvarer de oppgitte 181 ”fabrikant-Gigabyte” som Seagate (og alle de andre produsentene) oppgir når man regner med hele tusener i stedet for 1024.

Kapasiteten er fordelt på hele 12 plater, og det tar tid å spinne opp all denne massen ved oppstart. Den virker imidlertid svært stabil og solid, og det er lite vibrasjoner å kjenne ved å holde på disken når den er i drift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette bekreftes av et lavt støynivå, som Seagate oppgir ligger på 37 dB. Vi har ikke målt dette, men inntrykket av disken er absolutt positivt med hensyn til støy.

Den blir varm, men langt mindre grad enn de diskene fra Seagate som roterer enda raskere. Det var ikke problematisk å la hånden ligge på disken selv etter flere timers drift. Det er ikke mulig på de andre villdyrene, hvis du da ikke er fakir.

Fantastisk leseytelse ytterst på disken

På den første partisjonen målte vi en leseytelse på hele 41 726 KB/sekund med 5.41 % CPU-belastning! Dette er klart raskest av alle disker vi har testet. Dette skyldes at disken utnytter større deler av platen og opererer lenger ute mot periferien på platene.

På den siste partisjonen var derimot leseytelsen mer beskjedne 29 318 KB/sekund. Her er datatettheten vesentlig lavere, og ytelsen faller som en naturlig følge av dette.

Seagate Barracuda 180

Dette er i sterk motsetning til Cheetah X15 som bare opererer på et lite område nærmest sentrum på platene. Dette er gjort med fokus på å redusere søketiden.

Seagate Barracuda 180

For spesielle behov

Denne disken hører hjemme i filtjenere som lagrer store mengder mediadata, som video og høyoppløselige bilder, i tillegg til store datavarehus, kataloger for store e-handelshus osv.
Monterer du 5 Barracudaer i RAID, så har du plass til ganske mange timer video av høy kvalitet, med en lesehastighet som er helt topp. Dessuten sparer du plass, reduserer varmeutviklingen og minsker driftskostnadene i forhold til raidløsninger med flere mindre disker.

Prisen har vi observert i underkant av 18 000 inkludert mva.

Tekniske detaljer finner du hos Seagate