Se resultatet

Dette bildet tok 3 minutter og 23 sekunder å tegne (Pentium II 300 MHz, med 64 MB minne). Det består av seks objekter: Bakke, himmel med skyer, fjell, en kule og to sylindre. Alle objekter har fått tekstur fra Bryces standardutvalg.

Himmelen er lagt lavere enn sylindrene, kulen og fjellet, og skaper dermed inntrykk av høyde for disse objektene. Bakken er ikke synlig i dette bildet, men ble lagt inn for å skjule kanten som er rundt objektet som angir fjellet.