Save for web

Med kommandoen Save for Web, har Photoshop omsider fått skikkelig lagring for web. Dialogen som dukker frem, har svært sofistikerte metoder for å komprimere bildene best mulig, og du får hele tiden se resultatet av innstillingene uten faktisk å lagre. På denne måten kan du finne balansen mellom komprimering og kvalitet raskt og effektivt.

Vi antar at Adobe har fått betydelige mengder inspirasjon til dette verktøyet fra Ulead SmartSaver, som hele redaksjonen i DinSide benytter.

Photoshop har også en funksjon her som kalles "lossy GIF", som i korte trekk går ut på å gi slipp på bildepunkter for å oppnå høyere GIF-komprimering.