Sammenligne støynivå

Samtlige av kameraene er i stand til å ta bilder med lite støy under gunstige lysforhold. Det er først og fremst når man befinner seg innendørs, at det stilles større krav både til optikk og ikke minst bildebrikken.

Lysfølshomheten i brikken angis ved en ISO-verdi. Dersom lysfølsomheten i bildebrikken er ISO 200, betyr det at den er dobbelt så lysfølsom som ved ISO 100. I praksis betyr det at den trenger mindre lys i det du tar bildet, noe som resulterer i kortere lukkertid, og dermed også større sjanse for å få et skarpt bilde.

Det som i praksis skjer, er at signalet i brikken forsterkes. Ulempen er at denne prosessen også forsterker støyen. Derfor vil høyere ISO-verdi alltid føre til mer støy, som ofte materialisers gjennom korn og urene farger på digitale bilder.

Her har vi tatt et utsnitt fra et av testbildene våre, og illustrert problematikken i praksis:

Sammenligne støynivå
Sammenligne støynivå
Sammenligne støynivå
Sammenligne støynivå
Sammenligne støynivå


Tilbake til testforsiden