Sammenligne reaksjonstid

Sammenligne reaksjonstid

Forklaring til grafene: Tiden det tar fra du trykker på utløseren til bildet blir tatt. Målt i sekunder, innendørs, tre meter fra motivet, tvungen blits.


Tilbake til testoversikten