Samlebåndsproduksjon med SSE

SSE står for Streaming SIMD Extensions og gjør det samme med flyttall som MMX gjør for heltall. SIMD betyr Single Instruction Multiple Data. Det betyr at du kan få utført samme oppgave på opp til åtte dataelementer samtidig. I teorien medfører det at enkelte oppgaver går inntil åtte ganger raskere.

Takket være 8 nye 128 bits registre fungerer dette uavhengig av andre oppgaver. De første prosessorene med MMX hadde den begrensningen at du enten kunne bruke MMX-instruksjonene eller flyttallsprosessoren. Å bytte mellom de to tok lang tid. Dette ble løst i Pentium II og Pentium III (Xeon) tar dette enda et steg lenger ved å bli enda mere uavhengig.

I tillegg til flyttallsmulighetene er det også en rekke nye instruksjoner som kan styre datastrømmen utenfor hurtigbuffrene. Enkelte beregninger skal bare tilbake til internminnet og ikke brukes igjen med det første. Hvis programmet sender det direkte til internminnet, blir både båndbredden og kapasiteten til hurtigbufferen frigjort til andre oppgaver.