Runde priser?

Bladet Teknofil synes tall er vanskelig.