Rot fra bredbåndsselskap

Bredbåndsleverandøren NSN har tydeligvis ikke prioritert verken kunnskap, kompetanse eller korrektur :-)