Robohelp 7 støtter nye hjelpfiler

Blue Sky Software lanserte versjon 7 av sitt populære verktøy for produksjon av hjelpfiler her på Comdex. Programmet støtter nå HTML-hjelp, som er den nye standarden i Windows 98 og Windows 2000. Programmet kan også lage strukturerte online-dokumenter.

Sammenlignet med manuell koding av hjelpfiler, er Robohelp et svært tidsbesparende verktøy. Programmet kan automatisk lage dynamiske innholdsfortegnelser, indekser, kryssrefereranser og mye mer.

Programmet kan også håndtere vanlige hjelpfiler (.hlp), og importere HTML-filer, grafikk, multimedia og dokumenter inn i HTML-hjelpfilen.

I tillegg til dette støtter programmet plattformuavhengig publisering i formatet Web-help. Dette formatet kan leses i Windows NT/98/95/3.1, Mac og Unix, og kan brukes på enten Internett eller intranett.

Andre saker fra Comdex