Raskere Windows 98

Dagens spørsmål:

Jeg har brukt Windows 98 ganske intensivt i ca. ett år, og synes PCen har blitt svært treg. Jeg har ikke gjort noe spesielt, og lurer på hva dette kan komme av?

Torkel

Vi svarer:

Det er flere grunner til at Windows 98 kan bli tregere etter en tids bruk:

Tips 1: Enkel opprydding

Det er ganske vanlig at ulike småprogrammer lastes resident og stjeler minne og systemressurser. Dette kan sette ned hastigheten på PCen, og det er heller ikke uvanlig at slike programmer krasjer mot hverandre. En enkel metode for å sjekke hva som egentlig startes når du slår på PCen, er å bruke det lille programmet Systemkonfigurasjon (msconfig.exe). Med dette programmet kan du kontrollere hva som startes når du slår på PCen. Sjekk artikkelen Raskere og mer stabil Windows 98 for mer informasjon om dette.

Tips 2: Reinstallere Windows og programvaren

Når du installerer (og avinstallerer) programmer i Windows 98 (og 95) kan du aldri være helt sikker på at alle "spor" etter gamle programmer er helt fjernet. Dette kan skape problemer, og gjøre maskinen tregere. Hvis oppryddingen i tips 1 ikke hjelper, er det på tide å installere Windows på nytt. Når du skal reinstallere Windows, er det en rekke forberedelser du bør gjøre for å spare deg selv for betydelige mengder irritasjon:

Kopier Windows' installasjonsfiler til harddisken:
Det går mye raskere å installere Windows direkte fra harddisken fremfor å installere fra en CD-ROM. Installasjonsfilene tar ikke så mye plass, og det er også flere fordeler i tillegg til hastigheten:

For det første får du sjekket at CD-ROMen fremdeles er OK. Tenk deg irritasjonen hvis du begynner å installere, og det etter hvert viser seg at CDen er ødelagt når installasjonen nesten er ferdig.

For det andre vil Windows selv finne komponenter som mangler senere. Hvis du f.eks. senere setter inn en harddisk, vil Windows selv søke tilbake til der du installerte fra. Installerte du fra harddisken, slipper du å finne frem CD-platen (som helt sikkert har forsvunnet i mellomtiden:).

Husk også å sjekke at du har serienummeret klart på forhånd.

Kopier også drivere for tilleggskort til harddisken:
Trenger du spesielle drivere til skjermkort, skriver og ISDN-kort, bør du finne disse frem på forhånd, og kopiere dem inn på disken på samme måte som Windows-pakken. Opprett gjerne en felles katalog som du kaller "Tilleggskort", med en underkatalog for hvert kort. Driveren til ISDN-kortet (eller modemet) er svært viktig, siden det gjør deg i stand til å hente drivere til de andre enhetene på Internett.

Ikke glem bokmerker og Internett-oppsett:
Mange glemmer skattekisten som ligger i bokmerkesamlingen. Bruker du Netscape, kan du kopiere filen bookmark.htm til en diskett fra Netscape-katalogen. Bruker du Internet Explorer 5, er det enkleste å bruke valget Import/Export i Fil-menyen. Dette valget lar deg lagre alle bokmerkene på en enkel måte.

Det er også viktig å finne frem brukernavn, passord og installasjonsveiledning til Internett-abonnementet.

Ikke installer over den gamle:
Mange reformaterer hele harddisken når de skal reinstallere Windows. Dette er som regel unødvendig. Det eneste som virkelig er viktig, er at du ikke installerer en ny Windows oppå den gamle. Dette løser sjelden problemene, verken med hastighet eller stabilitet.

En kjapp metode for å klargjøre maskinen for reinstallasjon, er å starte maskinen på nytt samtidig som du trykker F8. Dette får frem en liten meny, hvor du kan velge Start i MS-DOS. Når maskinen starter uten Windows, kan du bruke kommandoen deltree Windows for å slette Windows-katalogen og alle underkataloger. Dette er en operasjon som kan ta svært lang tid når den kommer i gang, siden det er svært mange kataloger og filer som skal håndteres.

Tips: Flere lesere har skrevet til oss og påpekt at du kan starte programmet smartdrv.exe før du sletter Windows-katalogen. Dette er et cache-program, og vil gjøre slettingen betydelig raskere, i følge Roy Milde og Pål Smitt-Amundsen. Vi har ikke forsøkt dette selv, men det høres absolutt fornuftig ut.

Etter at Windows er fjernet fra disken, skriver du CD Install (skrifter katalog til det stedet hvor du har installasjonsfilene til Windows hvor Install er katalogen du har opprettet i punktet over). Skriv deretter setup eller install (avhenger av om du har engelsk eller norsk Windows), og du er i gang med en fullblods reinstallasjon.

Programvaren

De fleste programmer blir installert i katalogen Programfiler (eller Program Files hvis du bruker engelsk Windows). Denne katalogen bør også slettes, og alle programmer bør reinstalleres. Det hender også at noen programmer oppretter egne kataloger som kan ligge helt andre steder, eller kanskje du selv har valgt alternative plasseringer under installasjon. Da må du også slette disse katalogene.

Du kan slette programkatalogene på to måter. Enten kan du avinstallere dem via Kontrollpanelet i Windows, eller du kan slette katalogene med programmer via Windows Utforsker før du sletter Windows-katalogen. Sistnevnte variant vil medføre at du får en lang rekke feilmeldinger fordi Windows vil advare mot å slette programmer på denne måten, men det er bare å overstyre disse feilmeldingene hvia du virkelig mener alvor...

Flere spørsmål og svar