Raskere bredbånd med enkelt inngrep i Windows-oppsettet?

Internett med alle sine millioner av tilknyttede bokser, er det mest kompliserte maskineri verden hittil har sett. Men noen ganger skal det svært lite til for å endre ytelsen dramatisk hos brukeren.

Raskere bredbånd med enkelt inngrep i Windows-oppsettet?
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Siden Internett er så stort og komplekst, er det umulig både å spesifisere og å forutsi hastigheten på en gitt forbindelse til enhver tid. Dette først og fremst fordi det aldri opprettes en fast og direkte forbindelse mellom to maskiner, den kan – og vil - variere hele tiden. Dette er innebygget i hele Internett-strukturen, og sikrer at trafikken kommer fram selv om flere forbindelser brytes pga. tekniske feil eller av andre årsaker.

Derfor opplever vi at responsen hos tjenester på Internett er like varierende som vær og vind.

Tallene sier ikke alt

Noe annet som er viktig å huske på, er at det som oppgis som hastigheten på en forbindelse er ”brutto”. Netto datarate varierer med protokollene som brukes gjennom hele forbindelsen, som kan være flere, som PPP, Ethernet, ATM osv.

Derfor vil du vanligvis maksimalt oppleve rundt 85% av oppgitt hastighet med optimale trafikkforhold, selv mot en lokal tjeneste hos din tilbyder.

I tillegg deler du kapasitet med mange andre, både lokalt og videre ute på nettet. Hvordan denne delingen foregår er avhengig av tilknytningsform.

Har du tilknytning via kabelTV, deler du kapasitet med de andre brukerne på samme løkke.
Har du ADSL, har du direkte forbindelse med leverandøren gjennom telefonledningen, og deler ikke båndbredde med noen andre på veien til sentralen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du lokalnett fra Bredbåndsfabrikken deler du kapasitet med de andre i borettslaget, men den delte båndbredden er gjerne 1 Gbit mot BBF. Selskapet oppgir at hvis alle bruker full kapasitet samtidig vil det likevel være 8 Mbit/sekund tilgjengelig for hver bruker.

Videre avhenger kapasiteten av forbindelsene videre rundt i verden og hvor mange som deler disse.

Lang saksbehandling

Når det sendes informasjon over nettet skjer det hele tiden en form for kvittering mellom sender og mottaker. Denne prosessen bruker også båndbredde, særlig hvis nettstedet har lang latenstid, som betyr at det tar tid for å få respons.

Hvis forholdet mellom datamengden som sendes og administrasjonen som kontrollerer prosessen er ugunstig, får du et anselig effektivitetstap. Hvis båndbredden er høy vil tidsforbruket for ventetiden og administrasjonen faktisk kunne være større enn den tiden det tar å sende selve dataene. Det blir som å sende mange småpakker i stedet for en container – totaladministrasjonen blir omtrent like stor pr. fraktenhet.

Men dette er det faktisk mulig å gjøre noe med på din egen PC!