Radiobølger gir nye Internettløsninger

Internett via radiobølger er en av de nyeste teknologiene som nå hurtig sprer seg utover landet. Telia Norges trådløse variant, Internet Airborne, gir deg store muligheter til å skreddersy den type tilknytning som best passer deg og din bedrift.

Fast tilknytning har tidligere betydd én ting: Faste linjer fra Telenor, med Internettilknytning enten gjennom Telenor selv eller andre tilbydere som leier linjekapasitet av Telenor. Etter hvert har fastlinje via kabel-TV-nettet også kommet inn i bildet. Hastigheten har vært fast i trinn på 64Kbps, 128, 256 eller 512 Kbps, og med videre dobling opp til 1 og 2 Mbps.

I løpet av 1999 har flere aktører lansert trådløs Internettilknytning via radiobølger. Telia Norge tilbyr også en slik tjeneste, Internet Airborne, og utvider tilbudet kraftig i disse dager. Det spennende med Telia Norges tilbud, er at nytenkning åpner for mange nye muligheter. Først for bedrifter, og etter hvert for deg som privatkunde.

Rekkevidden

Når du bestiller trådløst tilknytning til Internett, monterer tilbyderen av tjenesten en antenne på taket av bygget du befinner deg i, samt et radiomodem. Denne antennen mottar og sender signaler til en sentral antenne som tilhører tilbyderen. Eneste forutsetning for at systemet skal fungere, er at det er fri sikt mellom den sentrale antennen og tilbyderens antenne. Dårlig vær påvirker likevel ikke forbindelsen, i følge Telia Norge.

Telia Norge sine antenner har vanligvis en rekkevidde på 5 km – mellom en sentral rundtstrålende antenne og en retningsbestemt lokal antenne hos kunden. Hvis det monteres retningsbestemte antenner i begge ender, kan rekkevidden bli hele 17 km.

Full fart fra start

En trådløs forbindelse som Internet Airborne, eller lignende tjenester fra andre trådløse tilbydere som vi vil fortelle deg mer om i fremtidige artikler, gir deg en fast tilknytning døgnet rundt til en fast, månedlig avgift. Likevel skiller Internettilknytning via radiosignaler seg vesentlig fra fastlinjer som graves ned i jorden.

Forskjellen som du som er kunde først vil merke, er tiden det vil ta å få opprettet en fast, trådløs forbindelse. Leveringstiden på Telia Norges Internet Airborne er en uke, mens fastlinje via kobbertråd tar fra fire til seks uker å opprette, i følge produktsjef for Internet Airborne, Kjell Arne Øien. Hvis du bestiller opp- eller nedgradering av forbindelsen, bruker Telia Norge en dag på å foreta en slik endring for sine Airborne-kunder, mens fastlinje-kunder med kobbertråd-forbindelse må vente i rundt 30-50 dager, også i følge Øien i Telia Norge.

Hastighet etter behov

En annen forskjell fra fastlinjetilknytning via tele- eller kabel-TV-nettet til radiobølge-tilknytning er de økede tilpassningsmulighetene til kundens behov du med en trådløs tilknytning. Hastighetene via trådløs forbindelse er ikke lengre avhengige av de analoge hastighetene (64, 128, 256 og 512 Kbps, osv.), og Telia Norge har frigjort seg helt fra disse tidligere fastsatte nivåene. I stedet setter management-avdeling til Internet Airborne forbindelseshastigheten på det nivået kunden ønsker. Standard Airborne-forbindelse ligger i dag på 1 Mbps, men Telia Norge kan levere båndbredde på 50 Kbps og opp til 155 Mbps, etter behov. Airborne-produktsjef Øien mener at Telia Norges øvrige linjenett også er mer en kraftig nok til å klare trafikken uten at flaskehalser oppstår. Forbindelsen fra Telia Norges sentral på Grefsen i Oslo til Stockholm er på 50 Mbps, mens forbindelsen videre fra Stockholm til for eksempel London er på 155 Mbps og til New York er den på 3 x 155 Mbps.

En annen variasjonsmulighet er at en brukers båndbredde kan fastsettes til forskjellige nivåer på forskjellige tider på døgnet, ettersom kundens behov varierer. Det ligger også mye kapasitet ledig på kveldstid, siden de fleste bedriftskundene har størst trafikk og behov for størst båndbredde i arbeidstiden. Derfor kan Telia Norge tilby en kunde større båndbredde til rimelig overskuddskapasitet på kvelds- og nattetid. Dette overskuddet kan også komme deg som er privatkunde til gode etter hvert, og du kan lese mer om Internet Airborne privat i en artikkel fra DinSide Økonomi.

Garantert båndbredde til ulike formål

Med Internet Airborne kan du også avtale en garantert båndbredde til forskjellig typer bruk, eller du kan velge hvilke tjenester som skal prioriteres. Du kan for eksempel få satt av en bestemt bit-rate til kommunikasjon med World Wide Web, til IP-telefoni eller til begge deler. Hvis du ønsker det, kan resterende del av båndbredden deles mellom andre oppgaver, og du kan selv bestemme prioriteringsrekkefølgen. Slik kan for eksempel kommunikasjonen med en annen bedrifts server borti gaten prioriteres i forhold til epostutsendelse eller -mottak – eller båndbredden for disse tjenestene kan fastsettes også.

Forbindelsen er i utgangspunktet symmetrisk (samme hastighet begge veier), med det er også mulig å få asymmetrisk forbindelse hvis ønskelig.

Med den båndbredden du kan få via trådløs Internettilknytning, kan det etter hvert også bli mulig å benytte seg av video-on-demand i sanntid. Et slik tilbud kan være nyttig og spennende både for bedrifter og privatbrukere...