Problem med vedlegg i Outlook?

Har du problemer med å åpne vedlegg i Outlook eller Outlook Express? På grunn av sikkerhetsmessige tiltak i programmene, må du ta dine forholdsregler.

Microsoft har lenge hatt et dårlig rykte på seg når det gjelder sikkerhet i sine produkter, men i det siste har de skjerpet seg. En konsekvens av bedre sikkerhet er at potensielt farlige epost-vedlegg blir blokkert. Filtyper som .exe, .pif og .bat har såpass store sjanser for å være smittet av virus at disse blir blokkert. Skal du sende eller motta filer som vedlegg via epost, må du derfor ta dine forholdsregler.

Outlook Express

Hvis du bruker epost-programmet som er innebygd i Windows, kan du fjerne vedleggsblokkeringen via menyvalget Verktøy, Alternativer og Sikkerhet:

Problem med vedlegg i Outlook?


Fjern en hak ved følgende tekst:

Ikke tillat å lagre eller åpne vedlegg som kan inneholde virus

Problemet er at dette reduserer sikkerheten i Outlook Express, fordi mange datavirus kommer nettopp via epost-vedlegg. Et alternativ mot denne virusfaren er å bruke et godt antivirus-program, for eksempel AVG.

Outlook

Bruker du Outlook 2003 kan du i utgangspunktet ikke fjerne vedleggsblokkeringen. Potensielt farlige filtyper blir blokkert. Følgende filtyper blokkeres i Outlook 2003: ADE, ADP, PROG, BAT, CHM, CMD, COM, CPL, CRT, CSH, EXE, FXP, HLP, HTA, INF, INS, ISP, JS, JSE, KSH, LNK, MDA, MDB, MDE, MDT, MDW, MDZ, MSC, MSI, MSP, MST, OPS, PCD, PIF, PRF, PRG, REG, SCF, SCR, SCT, SHB, SHS, URL, VB, VBE, VBS, WSC, WSF, WSH, XSL og XML.

Ønsker du mer informasjon om din Outlook-versjon, kan du søke etter filtyper via menyvalget Hjelp i programmet.

Filtyper som .zip, .doc, .xls og .ppt, blir ikke blokkert.

Ønsker å sende en fil av noen av de blokkerte filtypene, kan du unngå blokkeringen på følgende måter:

  • Gi filene et nytt navn med en filtype som ikke er på listen over blokkerte filtyper. Du kan for eksempel endre navnet på MinFil.exe til MinFil.exe_EKSTRA, og deretter legge ved filen i en epost-melding. Du kan ta med instruksjoner i meldingen om at filen må lagres med riktig navn, for eksempel MinFil.exe, når mottakeren lagrer filen på datamaskinen sin.
  • Bruk et program, for eksempel WinZip, til å pakke filene før du legger dem ved epost-melding. I meldingen kan du ta med instruksjoner for hvordan filene pakkes ut, slik at mottakeren lettere kan få tilgang til filene.