Prisreduksjoner fra Intel

Som varslet gikk prisene på Intels prosessorer ned i dag, og denne prisreduksjonen er i det velsmurte distribusjonsapparatet effektiv over hele verden samtidig.

For PCforhandlere og produsenter gikk prisen på Pentium II 400 MHz ned med ca 1.000 kroner, og Celeron 266 gikk ned med ca. 200 kroner. For prosessorer mellom disse ytterpunktene i utvalget er fordelingen jevn, med ca 700 kroner ned for 333 MHz, og ca. 300 ned for 266 MHz.

Hvor lang tid det tar før dette forplanter seg til maskiner levert over disk er avhengig av lagersituasjonen hos de forskjellige forhandlerne, men selvfølgelig også også av salgspolitiske manøvrer.

Bestiller du en skreddersydd maskin fra en lokal leverandør, vil du sannsynligvis umiddelbart nyte godt av prisreduksjonen.