Poesi om frihet (Arne Mørkrid)

jeg bruker netscape fordi
jeg vil være uavhengig og fri
opp alle træler i verdens land
stå opp og bekjemp Redmonds tyrann...

Vennlig hilsen
Arne Mørkrid