PickMeApp: Flyttehjelp for programmer

Programmet som flytter programmer fra en PC til en annen.

Det er mange irriterende sider ved Windows som gjør tilsynelatende enkle ting vanskelige. For eksempel å flytte programmer fra en maskin til en annen, typisk når man har kjøpt seg ny maskin eller oppgradert den gamle.

Programmer består i dag av en mer eller mindre omfattende samling av filer som igjen ligger i forskjellige mapper på forskjellige steder. I tillegg er det lagt inn verdier i Windows sin database over programparametre (Registeret), og disse parameterne ligger spredt i en stor trestruktur.

Derfor er det ikke bare bare å flytte programmer, det går som regel ikke, og man må installere på nytt. Har man orden i sakene har man tatt vare på installasjonsfilene, enten de ligger på CD/DVD eller er lastet ned. Men så er det gjerne en rekke oppdateringer som må kjøres og i verste fall lastes ned igjen.

Det blir med andre ord tidkrevende, og det er lett å rote det til.

Det hadde vært mulig for Microsoft å gjøre dette langt enklere, og utviklingen i Apps og App-stores på forskjellige plattformer sier jo sitt.

I mellomtiden får vi finne andre løsninger, vi har testet flere, aller sist PCMOVER som du kan lese om i denne artikkelen. Slike programmer koster noen kroner, og hittil har vi ikke sett noen programmer som gjør dette gratis. Men nylig ble vi tipset om PickMeApp som skal være det eneste gratisprogrammet som kan flytte programmer mellom maskiner. Dette måtte vi teste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Opp med roten

Programmet lastes ned fra sin hjemmeside, i skrivende stund er det snakk om en betaversjon. Installasjonsfilen er ikke stor, og installasjonen gikk uten videreverdigheter.

Neste fase er å finne programmene og analysere hva som hører til. Å finne programmene tok ikke lang tid, men å finne og kopiere filene etc over i en egen mappe tok sin tid. Forbausende lang tid, faktisk, vi snakker om en time og tre kvarter for en håndfull programmer, og det på en relativt kraftig PC.

PickMeApp: Flyttehjelp for programmer
PickMeApp: Flyttehjelp for programmer
PickMeApp: Flyttehjelp for programmer


Neste skritt var å ta med dataene på et portabelt lagringsmedium og installere på den andre maskinen. Det tok bare få minutter!

PickMeApp: Flyttehjelp for programmer


Men hva skjedde?

Vi fant to feil med dette programmet. Den ene var at det tok veldig lang tid, den andre var at det ikke virket. Ingen av programmene vi flyttet ville starte, vi fikk bare forskjellige feilmeldinger knyttet til feil bruker, manglende resurser, serienummer osv.

Tatt i betraktning tiden som ble brukt hadde det gått langt raskere å installere alt fra bunnen av. Pluss at det ville ha virket.

Programmet er altså i beta, det er med andre ord ikke ferdig, og det finnes lister på hjemmesiden over hvilke programmer som er støttet og hvilke som ikke fungerer.

Kanskje andre er heldigere enn oss, men det kan virke som om PickMeApp har et stykke å gå.

Du kan laste ned og teste det selv fra programmets hjemmeside.