PCen våkner ikke

Jeg har en selvbygd maskin som kjører win98 SE. Når maskinen står over en periode urørt, slik at skjermen slår seg av (strømsparefunksjon), så hender det av og til at maskinen ikke vil "våkne". Skjermen forblir avslått, og det virker som om maskinen har låst seg. Tror ikke dette er noe maskinevareproblem. Noen ideer, eller er det bare windows som er sånn?

M.v.h. Bjørnar.

Datadoktoren svarer:

Hvis du går i kontrollpanelet for skjerminnstillinger, og velger fanen "skjermsparer", kan du justere innstillingene dine for strømsparing. Sjekk om det er stilt inn en tidsfrist på "System standby". Hvis det er det, setter du denne til "aldri" i stedet for den tidsfristen som står der. En del hovedkort har problemer med å "våkne opp" når systemet går i denne dvalemodusen.

Les alle spørsmål og svar