Pass på at du får riktig modul!

DIMM-modulene finnes i flere varianter. Først og fremst må du styre unna EDO-DIMMer. Disse modulene er dyrere enn SDRAM og er først og fremst beregnet på eldre Pentium Pro-baserte servere. Det er også andre egenskaper ved minnemodulene som er viktige.

Kjøp mer minne nå!

  1. Pass på at du får riktig modul!
  2. Hva må du betale?

Noen av disse modulene passer i moderne PCer, men du kan ødelegge hovedkortet ditt hvis du setter inn en slik modul. Det skyldes at de fleste EDO-DIMMene forventer 5 volts driftsspenning mens SDRAM benytter bare 3,3 volt.

Undertegnede har faktisk selv sett spenningsregulatoren på et hovedkort smelte på grunn av dette. Du ma altså aldri prøve å bruke en EDO-DIMM-modul dem i Pentium II/III/Celeron-kort med 440LX, 440BX, 440EX eller 440ZX.

EDO-DIMMene passer faktisk i de fleste Pentium-kort med brikkesettene 430HX, 430VX, 430TX og de nyere Super7-brikkesettene fra ALi og VIA. Disse kortene har typisk plass til både DIMMer og SIMMer. Alle disse kortene med unntak av 430HX-kortene støtter også SDRAM. Du kan ikke blande SDRAM og EDO-RAM på samme hovedkort, men hvis du skal bytte ut det eksisterende minnet, vil det alltid lønne seg å benytte SDRAM hvis det passer. Den er både rimeligst og gir best ytelse.

Bruk høyeste hastighet

SDRAM-DIMMene finnes i to hastigheter. Den ene er for 66 MHz buss og kalles PC66 og den andre er for 100 MHz buss og kalles PC100. Alt avhengig av leverandøren, er enten PC100 eller PC66 billigst. I de tilfellene du skal ha PC66 og PC100 er rimeligere, er det ingenting i veien for å bruke PC100 i stedet. Med PC100 vil du uansett få den best tenkelige minnehastigheten på din PC. Husk at de nye Celeron-hovedkortene med Intels i810 brikkesett, også krever PC100-minne selv om Celeron-prosessorene bare har 66 MHz buss. Vi vil anbefale deg å alltid kjøpe PC100-moduler hvis ikke prisforskjellen er alt for stor.

Du må ha SPID

De aller fleste DIMM-modulene er også utstyrt med en såkalt SPID. Det er en bitte liten EPROM som er plassert på modulen. PCens BIOS leser innholdet i EPROMen og benytter den informasjonen til å stille inn PCen. Tidligere valgte du ventetilstander og minnehastighet i kryptiske BIOS-menyer. Nå sier modulen selv i fra om hva som er de beste innstillingene. Det gjør det mye enklere å legge til mere minne og PCen blir mer stabil siden du ikke kan velge feil innstillinger i BIOS.

Dessverre er det noen moduler som kommer uten SPID eller med uleselig informasjon. Hvis du får meldingen: "Serial Presence Device missing or inconclusive - 100 MHz memory assumed", skyldes det en ustandardisert DIMM-modul. Hovedkortet vil da benytte de mest konservative innstillingene det har og du får dårligere ytelse. Pass på.