Palm Pilot som fjernkontroll

Den innebygde infrarøde kommunikasjonen i Palm III kan brukes til mer enn å kommunisere med PCen. For 20 dollar kan Palm’en din bli en programmerbar fjernkontroll!

Programvaren som er utviklet av selskapet Pacific Neo Tek er allerede klar, og du kan laste ned en gratis evalueringsversjon allerede nå. Ønsker du å kjøpe programvaren er prisen bare 20 dollar. Programmet virker også på eldre Palm Piloter, men da må du kjøpe en infrarød modul i tillegg, som du monterer på apparatet.

Helt brukerdefinert

Du kan selv bestemme hvordan fjernkontrollen din skal se ut. Du tegner og plasser et fritt antall knapper, hvor du vil på skjermflaten og velger symbol eller tekst for hver enkelt knapp.

Lærefunksjonen, hvor du bruker den originale fjernkontrollen til å gi meldinger til Palm’en, støtter et ubegrenset antall oppsett. Men du må ”begrense” deg til 15 forskjellige skjermoppsett.

Sekvenser av knappetrykk kan lagres som makrofunksjoner og tilordnes en enkelt knapp. I tillegg er det en timer-funksjon, hvor du kan forhåndsprogrammere knappetrykk som skal sendes. Disse kan også programmeres til å sendes til faste tider daglig eller ukentlig, eller bare på hverdager.

Det er selvfølgelig mulig å definere skjermen slik at knapper vises opp/ned på de eldre Palm-pilotene med påmontert OmniRemote infrarød modul.