Oversettelse til fransk eller tysk

I ordbøkene for oversettelse til eller fransk og tysk, vil uttalen enten bli lest opp for deg, eller du blir vist et fonetisk kart.