Overklokking av prosessor


Av: André Kristoffer Dahl

Prosessoren beskrives ofte som hjernen i datamaskinen. Kort forklart er det denne komponenten som utfører matematiske beregninger. La oss nå si at vi ønsker å overklokke vår prosessor. Hastigheten måles i antall svingninger i sekundet, eller hertz (Hz). Dette har vi forklart mer omstendelig på begynnelsen av denne artikkelen.

Også hovedkortets systembuss (Front Side Bus - FSB), som på en måte er datamaskinens ryggrad siden den forbinder samtlige andre komponenter, går på en viss hastighet. Multipliserer du farten på systembussen (FSB Speed) med prosessorens egen multiplikator (på engelsk multiplier, også kalt CPU Ratio), får du antall Hz prosessoren kjører på, altså klokkefrekvensen. Om det er et godt mål på prosessorens faktiske ytelse er en annen ting, men klokkefrekvensen er altså det vi enklest kan endre, og dermed overklokke.

Uklart? Datadoktoren har også forsøkt å forklare dette.

I dette eksempelet har vi brukt hovedkortet MSI K8N Neo2 Platinum og prosessoren AMD Athlon 64 3500+. Minnet er av ukjent type, med en standardhastighet på 166 MHz. Hovedkortet har som standard en systembusshastighet på 200 MHz. Prosessoren på sin side har en multiplikator på 11, som gir den en standardfrekvens på 2,2 GHz (11 x 200 MHz = 2200 MHz). Merk at når du øker systembusshastigheten vil den relative farten mellom prosessoren og minnet øke, siden sistnevnte er direkte påvirket av systembussen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at med mindre du har et hovedkort som kan kjøre minnehastigheten asynkront (kort sagt i en annen hastighet enn systembussen) trenger du minne som støtter høye frekvenser. Ellers er overklokkingsmulighetene minimale – maskinen vil rett og slett nekte å starte med for høy systembuss/minnehastighet.

La oss prøve en svært lett overklokking: øke prosessorens klokkefrekvens fra 2,2 til 2,3 GHz (2300 MHz).

Siden multiplikatoren på de aller fleste av dagens prosessorer er låst fra produsentens side, må vi øke busshastigheten for å få opp klokkefrekvensen. Enkel matematikk tilsier at en FSB på 209 og en multiplikator på 11 vil gi oss klokkefrekvensen vi ønsker (209 x 11 = 2299 MHz).

Da er det bare å gå inn i BIOS og finne menyelementet der vi kan forandre systembusshastigheten. I dette tilfellet finner vi det ved å gå inn på ”Cell Menu”, og deretter stille inn det vi ønsker. Hvor du finner innstillingene for busshastighet og multiplikator er forskjellig fra BIOS til BIOS, vi har for eksempel på en annen BIOS sett det under menyelementet ”Soft Menu”. Det eneste rådet vi kan gi er at du må lete rundt.

Overklokking av prosessor


For å få informasjon om prosessoren bruker vi programmet CPU-Z, som vist over. Som du ser har vi nå en systembusshastighet (oppgitt som Bus Speed) på 209, mot 200 som er standard. Dette ser vi igjen ved at klokkefrekvensen er økt med 100 MHz, eller 0,1 GHz. Vi har nå altså en klokkefrekvens på 2,3 GHz – eller helt presist 2299,1 MHz. Vi har nå en prosessor som utfører beregninger litt raskere, altså en kraftigere prosessor.

Overklokking av prosessor


I vårt eksempel satt vi også opp spenningen til prosessoren (oppgitt som ”Voltage” i CPU-Z) med 5 %, slik at den nå er på mellom 1,544 og 1,568 Volt. Hvorfor gjør vi dette? La meg forklare det nærmere.

Ustabilt system?

Når du overklokker vil du før eller siden gå over en usynlig grense, og systemet blir ustabilt. Nekter maskinen å starte, utfører den plutselig en restart, henger programmer eller er den bare generelt ustabil, er det et tegn på at du har gått for langt. Når du øker frekvensene øker spenningsbehovet til prosessoren. Det du gjør da er å øke spenningen (voltstyrken) du gir prosessoren. Dette kalles for vCore, CPU VID StartUp Value eller så enkelt som CPU Voltage i de fleste BIOS-varianter.

Vanligvis ligger normalverdien på rundt 1,5 volt, noe som skal kunne økes. Pass imidlertid på, gir du prosessoren for høy spenning kan du risikere å skade den. Det er individuelt for hver enkelt prosessor hvor høy spenning den tåler uten å ta skade. Mange BIOS-varianter gir beskjed om hvor grensen ligger for din aktuelle prosessor. Spenninger på nærmere 2 volt er det absolutt høyeste du kan prøve med suksess, men igjen, dette er individuelt for hver enkelt prosessor. Billige prosessorer vil imidlertid ta kvelden lenge før du når 2 Volt.

Neste: hva med grafikkortet? -->