Overklokkeren i Oslo Domkirke?

Utstyrt med vifte og klar til overklokking.