Overføring av filer over Internett

Dagens spørsmål:

Jeg har et problem når det gjelder overføring av store filer på flere megabyte. Er det noen annen måte å overføre dem til andre på enn som filvedlegg til en epost via Internett? Finnes det ikke programmer som en kan bruke til å sende større datamengder fra modem til modem, og så i tilfelle, finnes det slike program som en kan laste ned gratis fra Internett?

Takknemlig for svar og veiledning

Datadoktoren svarer:

Før Internett ble allment tilgjengelig, var det vanlig å bruke terminal-programmer og modem for å overføre filer direkte mellom to PCer. ProCom Plus var et svært populært DOS-program, og du finner fremdeles programmet Hyperterminal i Windows. Her ringer du opp en annen bruker direkte, og dere kommuniserer direkte via teleforbindelsen.

Jeg lengter ikke tilbake til denne tiden, hvor jeg brukte 2400 modem og 386 PC og ringte rundt om kring i verden for å kontakte BBSer. Det kunne til tider bli svært kostbart.

Det følger også med tilsvarende overføringsprogramvare med de fleste ISDN-kort. Her kan du også bruke begge kanalene og få 128 Kb/s overføringshastighet.

Fordelen med epostvedlegg

Det som er det mest praktiske med å sende filer som vedlegg til epost, er at sender og mottaker ikke må være koblet opp samtidig. Du kan sende når det passer deg og mottakeren kan koble seg opp og laste den når det passer vedkommende.

Husk også at båndbredden mellom deg og Internett-tilbyderen som regel er så høy som utstyret ditt tillater.

Men hvis det virkelig haster, tar bruken av epostvedlegg i praksis lengre tid, siden filen først må lastes opp til filtjeneren for epost, for så å kunne lastes ned av mottakeren.

Noen Internett-tilbydere har også begrensninger i kapasitet for vedlegg til epost. Dette gjelder spesielt gratistilbudene.

I tillegg blir epostvedlegg også noe større enn originalutgaven, avhengig av formatet de pakkes inn i. Da tar det enda lengre tid å sende og motta enn en ren nedlastning/overføring.

ICQ

Et annet alternativ er ICQ. Dette er et eget Internett-verktøy som lar deg kommunisere direkte med brukere overalt og også overføre filer i sanntid.

Når det gjelder båndbredde, er denne avhengig av tilstanden på Internett mellom deg og den annen part. Sitter dere begge i samme område er det sannsynlig at Internett ikke er den begrensende faktoren når det gjelder overføringshastighet.

Du finner all den informasjonen du trenger om ICQ på ICQ sitt nettsted.

Flere spørsmål og svar